aboutus
QC Hồ sơ

Tập đoàn Đông có phòng thí nghiệm công nghệ cao với kỹ thuật viên hóa chất chuyên nghiệp, nhà xưởng hiện đại hóa, được trang bị phương thức quản lý sản xuất tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt.Quản lý kho hàng nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Được xếp hạng là nhà lãnh đạo về đổi mới chất kết dính ở Trung Quốc khiến chúng tôi nổi tiếng với nhiều thị trường và ứng dụng.Phòng thí nghiệm cấp quốc gia và các chuyên gia cung cấp giải pháp một cửa tốt nhất cho tất cả khách hàng của chúng tôi.

Chi tiết liên lạc